Startowa  Ulubiona  Poleć nas  Duszpasterstwo Małżeństw Bezdzietnych  SYCHAR

Duszpasterstwo Rodzin:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
(adres do korespondencji: ul. Podwale 15, 20-117 Lublin)
e-mail: duszpasterstwo.rodzin@diecezja.lublin.plModlitwa za Rodzinę
Św. Jana Pawła II
Papieża RodzinyBoże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty",
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

 


11 października 2015 r.

XV Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Patron Rodziny"

List Episkopatu Polski

 

PAPIEŻ PAWEŁ VI 
- BŁOGOSŁAWIONY

Zwieńczeniem III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat rodziny była uroczysta Msza Św. beatyfikacyjna (19 X 2014r.). To papież Paweł VI m.in. napisał encyklikę "Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego" (27 VII 1968r.), poświęconą godności przekazywania życia w małżeństwie - umiał powiedzieć zdecydowane "nie" rewolucji seksualnej i odważnie dał krytyczną moralną ocenę antykoncepcji.

 Liturgiczne wspomnienie błogosławionego Pawła VI - 26 września

 

 

Zakończyło się Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, odbywające się w dn. 4 - 25 X 2015r. pod nazwą "Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym".

 
Relatio finale, czyli dokument końcowy XIV zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów, zatwierdzili w sobotę 24 października ojcowie synodalni.


Polscy ojcowie synodalni: synod biskupów był doświadczeniem jedności Kościoła


Małżonkowie Zelia (1831 – 1877) i Ludwik Martin (1823 – 1894), rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostali beatyfikowani 19 X 2008 r. w Lisieux (Francja). Są wzorem dla współczesnego pokolenia w tym co dotyczy moralności małżeńskiej i otwartości na życie.
13 lipca 1858 r. Ludwik poślubił poznaną trzy miesiące wcześniej Zelię, która – jak sama później wyznała – gdy pierwszy raz spotkała go na ulicy, usłyszała głos wewnętrzny: „ To ten, którego przygotowałem dla Ciebie”. Oboje małżonkowie doczekali się łącznie 9-orga dzieci: dzieciństwo przeżyło tylko pięć córek – wszystkie zostały zakonnicami, czworo dzieci zmarło – dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Wielkim źródłem wiedzy o codziennym życiu małżonków, o ich uczuciach, religijności i życiu duchowym, są listy. Zachowało się 218 listów Zelii do męża i 16 Ludwika do żony. W 1994 r. Jan Paweł II zatwierdził ich cnoty heroiczne. Zelia i Ludwik Martin są drugim małżeństwem, beatyfikowanym przez Kościół w naszych czasach. 18 X 2015 r. odbyła się ich kanonizacja – papież Franciszek ogłosił ich świętymi podczas synodu biskupów o małżeństwie i rodzinie.
NIECH MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA I RODZICIELSKA NOWYCH ŚWIĘTYCH STANIE SIĘ WZOREM I NATCHNIENIEM DLA MAŁŻENSTW I RODZIN.

Modlitwa:
Panie Boże, Miłości wieczna, Ty w świętych małżonkach Ludwiku i Zelli Martinach ofiarowałeś nam przykład świętości osiągniętej w życiu małżeńskim. Zanurzeni w codziennej pracy, doświadczani cierpieniem i różnymi trudnościami, pogłębiali wiarę, nadzieję i miłość, wychowując swoje dzieci do świętości. Niech ich modlitwa i przykład życia pomagają nam kroczyć drogą do pełni szczęścia w niebie.
Jeżeli to jest Twoją wolą, Panie, udziel mi łaski, o którą Cię proszę za wstawiennictwem św. małżonków Ludwika i Zelii Martinów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. dr Grzegorz Trąbka
ul. Bp M. Fulmana 9, 20-492 Lublin
tel. 603-198-214
e-mail: g.trabka@kuria.lublin.pl

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin (zastępca)
ks. dr Łukasz Pyda
ul. Staszica 16 a, 20-081 Lublin
tel. (81) 534-99-22; 608426248
e-mail: lukaszpyda@poczta.fm

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
dr Halina Iwańczyk
ul. Podwale 15, 20-117 Lublin
tel. (81) 532-65-25
tel. dom. (81) 743-99-01

 

 

"Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę" pisał Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio wskazując na wielkie zadanie jakie staje przed społeczeństwami świata przełomu XX i XXI wieku. Kościół Chrystusowy dostrzega to szczególne miejsce rodziny w dzisiejszym świecie oraz zadania, które przed nią stają. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła stanowią fundament całego społeczeństwa ludzkiego oraz są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin ogłoszone przez Episkopat Polski w dniu 1 maja 2003 r. duszpasterstwo rodzin określa jako system kościelnych działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu, dotyczącego małżeństwa i rodziny. Osią jego jest prawda o małżeństwie i rodzinie, nieomylnie przekazywana, interpretowana i odnoszona do "znaków czasu" przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Do duszpasterstwa rodzin należy także wszechstronna troska o zapewnienie warunków sprzyjających realizacji tej prawdy, oraz konkretna pomoc udzielana rodzinie w wypełnianiu jej powołania. (por. FC 1).

Aktualności
WARSZTATY DLA DORADCÓW
Doradców Życia Rodzinnego zapraszamy na warsztaty 12 czerwca 2016 r. (niedziela) w godz. 10-13.
DZIEŃ SKUPIENIA
Doradców Życia Rodzinnego zapraszamy 26 czerwca 2016 r. na kolejny Dzień Skupienia. Początek o godz. 10.00. Miejsce spotkania - Dom Rekolekcyjny w Lublinie, ul. Podwale 15.
PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA
Zapraszamy do nabywania!

Papież Franciszek do narzeczonych