Startowa  Ulubiona  Poleć nas  Duszpasterstwo Małżeństw Bezdzietnych  SYCHAR

Duszpasterstwo Rodzin:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
(adres do korespondencji: ul. Podwale 15, 20-117 Lublin)
e-mail: duszpasterstwo.rodzin@diecezja.lublin.plModlitwa za Rodzinę
Św. Jana Pawła II
Papieża RodzinyBoże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty",
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

Sejm RP uchwalił, że rok 2015 jest Rokiem Jana Pawła II

 

PAPIEŻ PAWEŁ VI 
- BŁOGOSŁAWIONY

Zwieńczeniem III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat rodziny była uroczysta Msza Św. beatyfikacyjna (19 X 2014r.). To papież Paweł VI m.in. napisał encyklikę "Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego" (27 VII 1968r.), poświęconą godności przekazywania życia w małżeństwie - umiał powiedzieć zdecydowane "nie" rewolucji seksualnej i odważnie dał krytyczną moralną ocenę antykoncepcji.

 Liturgiczne wspomnienie błogosławionego Pawła VI - 26 września

 

 

W dniach 5 - 19 X 2014 r. w Rzymie odbywało się III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Jego temat "Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji". Kontynuacją tych obrad będzie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w dn. 4 - 25 X 2015r. pod nazwą "Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym".

 
"My, ojcowie synodalni (...), jednocząc się z Rodziną z Nazaretu, wznosimy do Ojca nas wszystkich naszą modlitwę za rodziny ziemi:

Ojcze, daj wszystkim rodzinom obecność małżonków mężnych i mądrych, którzy byliby źródłem rodziny wolnej i zjednoczonej.

Ojcze, daj rodzicom, by mieli dom, gdzie mogliby żyć ze swoją rodziną w pokoju.

Ojcze, daj dzieciom, by były znakiem ufności i nadziei a młodym odwagę stałego i wiernego zaangażowania.

Ojcze, daj wszystkim możliwość zarabiania na chleb własnymi rękoma, zasmakowania pokoju ducha i żywego podtrzymywania pochodni wiary, nawet w czasach ciemności.

Ojcze, daj nam wszystkim, byśmy widzieli rozkwit Twojego Kościoła, coraz bardziej wiernego i wiarygodnego, miasta sprawiedliwego i humanitarnego, świata, który kocha prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie."
W dniach 22-27 IX 2015 r. odbędzie się VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii pod hasłem "Rodzino, strzeż stworzenia". Święty Jan Paweł II i Święta Gianna Beretta Molla zostali wybrani na patronów Światowego Spotkania Rodzin.


Modlitwa na Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii w 2015 roku

Boże i Ojcze nas wszystkich,
w jedności z Jezusem, Twoim Synem i naszym Zbawicielem,
uczyniłeś nas Twoimi synami i córkami,
w rodzinie Kościoła Świętego.
Niech Twoja łaska i miłość
pomoże naszym rodzinom
w każdym zakątku świata
zjednoczyć się ze sobą
w wierności Ewangielii.
Niech przykład Świętej Rodziny,
i moc Ducha Świętego,
Przyświeca wszystkim rodzinom,
a szczególnie tym przeżywającym kryzysy i trudności,
aby były domami jedności i modlitwy
i żyły w prawdzie i miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Jezu, Maryjo i Józefie,
módlcie się za nami!

Propozycja wyjazdu  www.drdl.diecezja.legnica.pl


Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. dr Grzegorz Trąbka
ul. Bp M. Fulmana 9, 20-492 Lublin
tel. 603-198-214
e-mail: g.trabka@kuria.lublin.pl

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin (zastępca)
ks. mgr Łukasz Pyda
ul. Staszica 16 a, 20-081 Lublin
tel. (81) 534-99-22; 608426248
e-mail: lukaszpyda@poczta.fm

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
dr Halina Iwańczyk
ul. Podwale 15, 20-117 Lublin
tel. (81) 532-65-25
tel. dom. (81) 743-99-01

 

 

"Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę" pisał Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio wskazując na wielkie zadanie jakie staje przed społeczeństwami świata przełomu XX i XXI wieku. Kościół Chrystusowy dostrzega to szczególne miejsce rodziny w dzisiejszym świecie oraz zadania, które przed nią stają. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła stanowią fundament całego społeczeństwa ludzkiego oraz są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin ogłoszone przez Episkopat Polski w dniu 1 maja 2003 r. duszpasterstwo rodzin określa jako system kościelnych działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu, dotyczącego małżeństwa i rodziny. Osią jego jest prawda o małżeństwie i rodzinie, nieomylnie przekazywana, interpretowana i odnoszona do "znaków czasu" przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Do duszpasterstwa rodzin należy także wszechstronna troska o zapewnienie warunków sprzyjających realizacji tej prawdy, oraz konkretna pomoc udzielana rodzinie w wypełnianiu jej powołania. (por. FC 1).

Aktualności
DZIEŃ SKUPIENIA
Doradców Życia Rodzinnego zapraszamy 11 października 2015 r. na kolejny Dzień Skupienia. Początek o godz. 10.00. Miejsce spotkania - Dom Rekolekcyjny w Lublinie, ul. Podwale 15.
NABÓR DO STUDIUM

Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Studium (2015-2017). Zgłoszenia przyjmuje Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Jubileusz Duszpasterstwa Rodzin
Serdecznie zapraszamy na Uroczystść Jubileuszową 50-lecia Dzuszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, która odbędzie się 14 listopada 2015. Szczegółowy program tej Uroczystości w załączniku.
Papież Franciszek do narzeczonych